Naar inhoud

Winkelwagen

Je winkelmandje is nog leeg.

Begin nu met shoppen

Algemene voorwaarden

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Pottle.nl: gevestigd te Leeuwarden, de gebruiker van deze algemene voorwaarden.

Klant: de wederpartij van Pottle.nl zijnde consumenten of bedrijven.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Pottle.nl en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Pottle.nl en klant.

Het aanbod

Pottle.nl verkoopt handgemaakte, geupcyclede producten van glas en duurzame producten van externe leveranciers. Daarnaast biedt Pottle.nl zorgwerkzaamheden aan mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt en faciliteert workshops, bedrijfsbezoeken en presentaties voor bedrijven.

Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod van Pottle.nl en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Betaling en Levering

Betaling moet voorafgaand aan de levering plaatsvinden. Na ontvangst van betaling wordt de bestelling binnen de aangegeven termijn geleverd.

Herroepingsrecht

Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant.

Klachten en geschillen

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen, volledig en duidelijk omschreven, worden gemeld bij Pottle.nl. Bij Pottle.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord.

Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten blijven behouden bij Pottle.nl. Het is de klant verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, tenzij het gaat om privégebruik van het product zelf.

Privacybeleid

Pottle.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de klant ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.